GeoConnect Kft.

The rules of site investigation and remediation (hungarian)

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

Contamination treshold values of soil and groundwater (hungarian)

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről


Copyright © 2023. All Rights Reserved.